ย้อนกลับ
Mathematics and Science Education

Mathematics and Science Education

30 Oct 2023 - 01 Nov 2023
Add to calendar
MR 208 - 209, ชั้น 2
0 is interested
http://imsed.ipst.ac.th/

มูลนิธิ สอวน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และองค์การยูเนสโก ร่วมจัดการสัมมนานานาชาติ ภายใต้หัวข้อ International Conference on Mathematics and Science Education in the Post COVID-19 Era: Global Issues Awareness

ซึ่งเป็นการสัมมนาเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และในวาระที่พระองค์ทรงได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ภายในงานมีการบรรยายจากนักวิทยาศาสตร์และนักการศึกษาชั้นนำ และการประชุมปฏิบัติการในหัวข้อที่น่าสนใจ

 

Events you might be interested in

thank you

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ให้คุณทราบ

contact.error