ย้อนกลับ
National Engineering 2023

National Engineering 2023

01 Nov 2023 - 03 Nov 2023
Add to calendar
Ballroom 1-3, ชั้น 1
0 is interested
https://www.facebook.com/NationalEngineeringByEIT/

Engineering and Technology for Sustainable Future : วิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน  งานที่จะเป็นสื่อกลางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่มีทั้งหัวข้อสัมมนาน่าสนใจ และการแสดงสินค้าและบริการด้านวิศวกรรมทุกสาขา โดยเน้นเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนในอนาคต อาทิ Digital Immune System (DIS), SMR is the low cost, low Carbon, Security and Sustainable SMR, Platform Engineering, Green Technology, Renewable Energy, Information System Security

Events you might be interested in

thank you

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ให้คุณทราบ

contact.error