ย้อนกลับ
MUCH MORE MULTI on tour 2023 งานประชุมวิชาการทันตกรรม MMM on tour 2023

MUCH MORE MULTI on tour 2023 งานประชุมวิชาการทันตกรรม MMM on tour 2023

26 Apr 2023 - 26 Apr 2023
Add to calendar
MR 210 - 211AC, ชั้น 2
0 is interested
https://www.facebook.com/ppfacedesign

งานประชุมวิชาการทันตกรรมดิจิตอลสำหรับทันตแพทย์ นำโดย อ.ทพ.ดร.ปกป้อง อมรวิทย์ และ อาจารย์ทันตแพทย์ วิทยากรชั้นนำของประเทศ เนื้อหาของงานประชุมจะกล่าวถึงการรักษาทางทันตกรรม ด้วยเครื่องมือดิจิตอลในสหสาขาวิชาต่างๆเช่นการจัดฟัน งานรากเทียม และงานทันตกรรมบูรณะ

นอกจากนั้นยังมีการออกบูธแสดงสินค้าทางทันตกรรมจาก บริษัทต่างๆมากมาย ซึ่งทันตแพทย์สามารถสัมผัสเทคโนโลยีทันตกรรมดิจิตอลที่ทันสมัยที่สุดในประเทศได้ในงานนี้

Events you might be interested in

thank you

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ให้คุณทราบ

contact.error