ย้อนกลับ

International Conference on ASEAN-ASSET2023: Global Summit on the Future of Future Food "Global Protein Integrity"

14 Nov 2023 - 15 Nov 2023
Add to calendar
Meeting Room 208 - 209, ชั้น 2
0 is interested
https://www.biotec.or.th/asean-asset2023/

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความตระหนักในเรื่องความมั่นคงของอาหารเพื่ออนาคต ครั้งแรกในทวีปเอเชีย ภายใต้หัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจมากมาย อาทิ วิธีการจัดหาอาหารกลุ่มโปรตีนทางเลือกผ่านการคิดเชิงนวัตกรรม การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารเพื่ออนาคต และความปลอดภัยของอาหารเพื่ออนาคตจากแหล่งต่างๆ

thank you

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ให้คุณทราบ

contact.error