ย้อนกลับ
The 29th International Montessori Congress

The 29th International Montessori Congress

02 Aug 2023 - 05 Aug 2023
Add to calendar
Meeting Room, ชั้น 2
0 is interested
https://montessoricongress2023.org/

งานประชุมวิชาการนานาชาติมอนเทสซอริ ครั้งที่ 29 ของผู้แทนประเทศสมาชิกมอนเทสซอรินานาชาติ 42 ประเทศ 49 องค์กร ร่วมกับการประชุมด้านวิชาการในหัวข้อทันต่อเหตุการณ์โลก พร้อมโอกาสในการสร้างเครือข่าย พบปะแลกเปลี่ยน นำเสนอผลงานโดยการปาฐกถา/ปฏิบัติการของนักวิชาการและผู้สนใจจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก

thank you

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ให้คุณทราบ

contact.error