ย้อนกลับ
Food Ingredients Asia 2023

Food Ingredients Asia 2023

20 Sep 2023 - 22 Sep 2023
Add to calendar
Exhibition Hall 1-4, ชั้น G
0 is interested
https://www.fiasia.com

งานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และนวัตกรรมส่วนผสมอาหาร สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในเอเชีย ภายในงานจะมีการจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่ม กว่า 500 บริษัทจากทั่วโลก และผู้เข้าเยี่ยมชมงานทั้งในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการจัดการประชุม สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอาเซียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากทุกมุมโลกอย่างใกล้ชิด และยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร อันเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนให้ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนเป็นศูนย์กลางอาหารของโลก

วันที่: 20-22 กันยายน 2566
เวลา: 10.00-18.00
สถานที่: ฮอลล์ 1-4, ชั้น G

thank you

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ให้คุณทราบ

contact.error