ย้อนกลับ
Fi Asia co-located with Vitafoods Asia

Fi Asia co-located with Vitafoods Asia

05 Oct 2022 - 07 Oct 2022
Add to calendar
ฮอลล์ 1-3, ชั้น G
0 is interested
https://www.facebook.com/FiAsia

งานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และนวัตกรรมส่วนผสมอาหาร สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในเอเชีย และเพิ่มความยิ่งใหญ่กับการจัดงานร่วมกับ Vitafoods Asia 2022

ภายในงานจะมีการจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่ม กว่า 500 บริษัทจากทั่วโลก รวมถึงการจัดการประชุม สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอาเซียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากทุกมุมโลกอย่างใกล้ชิด 

 

นอกจากนั้นยังเป็นการจัดงานในรูปแบบ Smart event ครั้งแรกในภาคพื้นทวีปเอเซียโดยนำเอาเทคโนโลยีอัจฉริยะต่าง ๆ มาใช้ ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการเชื่อโยงระหว่างผู้จัดงานและผู้เยี่ยมชมงานที่ทันสมัย รวมถึงการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์และประมลผลในการจับคู่ Business Matching

Events you might be interested in

thank you

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ให้คุณทราบ

contact.error