ย้อนกลับ
The TFAC Election 2023

The TFAC Election 2023

19 Aug 2023
Add to calendar
Ballroom 1-3, ชั้น 1
0 is interested
https://www.tfac.or.th/

ขอเชิญสมาชิกสามัญที่เป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่าหกเดือนนับถึงวันเลือกตั้ง ร่วมเลือกตั้งนายก กรรมการ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 โดยเริ่มประชุมในเวลา 09.00 น. เพื่อรับทราบการดำเนินการเลือกตั้ง ณ ห้อง Ballroom 3 และเวลา 10.00 - 15.00 น. เพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ ห้อง Ballroom 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

thank you

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ให้คุณทราบ

contact.error