ย้อนกลับ

ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2022 (ASEW)

14 Sep 2022 - 16 Sep 2022
Add to calendar
Hall 1-2, ชั้น G
0 is interested
https://www.facebook.com/ASEweek.thailand

งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมระดับนานาชาติที่ครอบคลุมด้านพลังงานทดแทน การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน

เป็นแพลตฟอร์มธุรกิจระดับภูมิภาคที่ไม่ควรพลาดและเป็นจุดนัดพบสำหรับผู้เข้าชมงาน ผู้ประกอบการ ผู้ซื้อ นักลงทุน ผู้กำหนดนโยบาย และผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐและเอกชนในแวดวงพลังงาน สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีและแหล่งพลังงานล่าสุด 

มีการสัมมนาและการประชุมระดับนานาชาติที่สำคัญ โดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและให้ความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับ ‘Enhancing Energy Transition to CARBON NEUTRALITY for a Sustainable Future’ หรือ การเสริมสร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่ความเป็นกลางของคาร์บอนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน’

Events you might be interested in

thank you

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ให้คุณทราบ

contact.error