ย้อนกลับ
AgriTech and Innovation (Moving Forward : From Local to Global)

AgriTech and Innovation (Moving Forward : From Local to Global)

20 Nov 2023 - 21 Nov 2023
Add to calendar
Exhibition Hall 5, ชั้น LG
0 is interested
https://www.facebook.com/ardathai?fref=nf

งานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” AgriTech and Innovation (Moving Forward : From Local to Global) เพื่อเผยแพร่ผลงานและภาพลักษณ์รวมทั้งความสำเร็จ ของ สวก. ตลอดระยะเวลา 20 ปี ในการเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำในการบริหารการวิจัยการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน และเป็นเวทีในการประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศใน 6 เมกะเทรนด์หลัก ที่สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยขับเคลื่อนจากท้องถิ่นไปสู่ระดับโลก

Events you might be interested in

thank you

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ให้คุณทราบ

contact.error