Venue Space

ทุกอิเวนต์เป็นไปได้ ด้วยพื้นที่การจัดงาน 78,500 ตารางเมตร แบ่งเป็นฮอลล์ขนาดใหญ่ 8 ห้อง ห้องเพลนารี 4 ห้อง และห้องบอลรูม 4 ห้อง พร้อมห้องประชุม 50 ห้อง โดยแต่ละห้องสามารถแบ่งเป็นห้องย่อยหรือเปิดเชื่อมถึงกัน เพื่อรองรับทุกสเกลการจัดงาน

  • Organizer Room
  • Fire Exit
  • Restroom
  • Service Lift
  • Freight Lift
  • Passenger Lift
  • Retail Shop/Convenience Store/General Service

เป็นชั้นที่แวดล้อมไปด้วยร้านค้าหลากหลายสไตล์ ทั้งร้านสะดวกซื้อ และบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทั้งผู้จัดงาน ผู้เข้าร่วมงาน และผู้ใช้บริการอื่นๆ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การเป็นมากกว่าศูนย์ประชุม

thank you

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ให้คุณทราบ

contact.error