Venue Space

ด้วยขนาดของอาคารที่ใหญ่ขึ้นถึง 5 เท่า ศูนย์ฯ สิริกิติ์ โฉมใหม่จึงมีพื้นที่ทั้งหมดถึง 300,000 ตารางเมตร และมีพื้นที่สำหรับรองรับการจัดแสดงงานถึง 78,500 ตารางเมตร

เลื่อนและเลือกชั้นเพื่อดูเนื้อหา

thank you

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ให้คุณทราบ

contact.error