ครั้งแรกของไทย! “WCN 2023” เวทีประชุมโรคไตโลก หนุนผู้ป่วยเข้าถึงเท่าเทียม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

31 Mar 2023

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ต้อนรับบุคลากรทางการแพทย์ด้านไตจากทั่วโลกกว่า 4,000 คน ร่วมการประชุมโรคไตโลก “World Congress of Nephrology 2023” (WCN 2023) โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธาน มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ WCN 2023 และทอดพระเนตรนิทรรศการ ‘เสริมสร้างภูมิความรู้ ควบคู่ถนอมไตแข็งแรง’ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2566

World Congress of Nephrology (WCN) งานประชุมโรคไตโลก จัดขึ้นโดยสมาพันธ์โรคไตสากล (International Society of Nephrology: ISN) สมาคมวิชาชีพระดับโลกที่มุ่งพัฒนาสุขภาพไตของผู้คนทั่วโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 ผ่านการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมกับสมาชิก ISN และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทั่วโลกกว่า 30,000 ราย เพื่อหา แนวทางการลดภาวะของโรคไตและการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนของผู้ป่วย ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านไตระดับโลก โดยจัดขึ้นทุกปีหมุนเวียนไป ในทุกประเทศทั่วโลก

มร.ไมเคิล พอดท์ ผู้อำนวยการจัดอิเวนต์และงานประชุม สมาพันธ์โรคไตสากล (International Society of Nephrology: ISN) กล่าวว่า ปัจจุบัน “ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง” ทั่วโลกมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผู้ป่วยส่วนใหญ่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงการรักษา เราจึงได้มองหาประเทศเจ้าภาพในการจัดประชุม WCN 2023 ที่มีความแข็งแกร่ง และมีศักยภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายที่จะขับเคลื่อนวงการแพทย์และสาธารณสุข สู่การเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยทั่วโลกอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลักของสมาพันธ์ฯ ที่มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงที่เท่าเทียมและเสมอภาค”

“เราได้เลือกศูนย์ฯ สิริกิติ์เป็นสถานที่จัดประชุม WCN 2023 เนื่องจากตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ เชื่อมโยงการเดินทางในทุกรูปแบบ มีที่พักและโรงแรมที่อยู่บริเวณโดยรอบ ทำให้สะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม และที่สำคัญคือ การบริการด้วยไมตรีจิตอย่างไทย ซึ่งเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก” มร.ไมเคิล กล่าวเสริม

รศ. สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ World Congress of Nephrology 2023 กล่าวว่า “ในฐานะประธานการจัดงาน WCN 2023 ผมรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมโรคไตระดับโลกในครั้งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติ อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยในการจัดประชุมระดับสากล ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรมยุคสมัยใหม่ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยโรคไตให้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นเวทีในการผลักดันนโยบายการเข้าถึงระบบสาธารณสุขในถิ่นทุรกันดารให้เป็นวาระแห่งชาติอีกด้วย”

ศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์ฯ สิริกิติ์ กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาพันธ์โรคไตสากล ในการจัดงานประชุมวิชาการทางการแพทย์ระดับโลก WCN 2023 ในครั้งนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของ ‘ศูนย์ฯ สิริกิติ์’ ทั้งทางด้านพื้นที่จัดงาน บริการและบุคลากรในการรองรับการจัดงานระดับโลก เราเชื่อมั่นว่าประสบการณ์และ ความเป็นมืออาชีพของเราจะสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงาน ได้อย่างแน่นอน”

thank you

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ให้คุณทราบ

contact.error