ศูนย์ฯ สิริกิติ์ พร้อมต้อนรับผู้จัดงาน-ผู้ใช้บริการ สัมผัส “ที่สุดของอิเวนต์แพลตฟอร์ม” ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด” นำอัตลักษณ์ไทยสู่สายตาชาวโลก 12 ก.ย. นี้

07 Sep 2022

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ศูนย์การประชุมแห่งแรกของประเทศไทยกับความภาคภูมิใจแห่งชาติ กลับมาอีกครั้งกับภาพลักษณ์ใหม่ ที่ทันสมัย แต่ยังไว้ซึ่งอัตลักษณ์ไทย พร้อมกับการเป็น “ที่สุดของอิเวนต์แพลตฟอร์ม” รองรับการจัดงานทุกรูปแบบอย่างไร้ขีดจำกัด

หลังจากปรับปรุงครั้งใหญ่เป็นเวลาถึง 3 ปีครึ่ง วันนี้ ศูนย์ฯ สิริกิติ์ พร้อมแล้วที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 กันยายน 2565 เพื่อต้อนรับคณะผู้จัดงาน และผู้ใช้บริการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด”

‘สืบสาน รักษา ต่อยอด’ แนวคิดหลักในการปรับปรุง

นายสุทธิชัย บัณฑิตวรภูมิ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์  ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์ฯ สิริกิติ์ เผยว่า “จุดมุ่งหมายสำคัญที่ทำให้เราตัดสินใจปรับปรุงศูนย์ฯ สิริกิติ์ คือ ความต้องการแสดงศักยภาพและผลักดันประเทศไทยให้เป็นผู้นำในธุรกิจอิเวนต์ ในเอเชียและระดับโลก ในการพัฒนาโครงการนี้เราได้ใช้ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงบริษัท  แถวหน้าในประเทศไทยหลายๆ ด้าน หนึ่งในนั้นได้แก่ทีมออกแบบ หรือ “The Creator” ซึ่งประกอบไปด้วย สถาปัตยกรรมภายนอก สถาปัตยกรรมภายใน และภูมิสถาปัตย์ โดยเป็นการร่วมกันปรับพื้นที่ ภายใต้แนวคิด ‘สืบสาน รักษา ต่อยอด’ เพื่อให้ศูนย์ฯ สิริกิติ์โฉมใหม่เป็น “ที่สุดของอิเวนต์แพลตฟอร์ม” ที่สามารถรองรับการจัดงานได้ทุกรูปแบบ และเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเป็นสถานที่รองรับแขกบ้านแขกเมือง ที่สะท้อนความเป็นไทยสากลสู่สายตานานาชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิ”

สถาปัตยกรรมที่ตอกย้ำว่าศูนย์ฯ สิริกิติ์ เป็นมากกว่า ‘ศูนย์การประชุม’

นายนพดล ตันพิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และหัวเรือใหญ่การออกแบบสถาปัตยกรรมของศูนย์ฯ สิริกิติ์โฉมใหม่ เล่าว่า “ศูนย์ฯ สิริกิติ์  ถือเป็นศูนย์การประชุมแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ระดับชาติและนานาชาติกว่า 20,000 งาน ดังนั้น ตัวอาคารโฉมใหม่จึงต้องสามารถเก็บเรื่องราวในอดีต และสะท้อนภาพลักษณ์แห่งอนาคต เราจึงได้วางแกนหลักไว้ 3 เรื่อง ได้แก่แรงบันดาลใจ (Inspiration) บูรณาการ (Integration) และนวัตกรรม (Innovation) เริ่มจากดึงคอนเซ็ปต์ ‘สืบสาน รักษา ต่อยอด’ มาตีความ เป็นความอ่อนน้อมอันเนื่องมาจากพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่าน สู่การใช้เส้นโค้ง เติมความสมบูรณ์ให้พื้นที่นำความเป็นไทยผสานกับสากลมากขึ้น”

สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย ผสานความเป็นสากล

นางสาวอริศรา จักรธรานนท์ สถาปนิกผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ออนเนียน จำกัด รับหน้าที่ วางคอนเซ็ปต์และตกแต่งภายในเล่าว่า “ความโดดเด่นของพื้นที่ภายในศูนย์ฯ สิริกิติ์ เรียกได้ว่าเป็น   ภาพจำใหม่ที่ไม่ว่าใครก็ต้องพูดถึง ด้วยรายละเอียดที่สามารถเล่าความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน โดยมีแรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติอย่าง ‘ผ้าไทย’ ที่มักทรงสวมใส่ด้วยพระองค์เอง เราจึงนำไอเดียดังกล่าวมาต่อยอด ดึงอัตลักษณ์ของผ้าไทยในหลากหลายแบบมาเป็นแกนหลักในการออกแบบ โดยประยุกต์ให้เข้ากับพื้นที่ต่างๆ อย่างมีเอกลักษณ์”

รังสรรค์พื้นที่แวดล้อมเพื่อ ‘เชื่อมโยงศูนย์ฯ สิริกิติ์ให้เข้ากับสังคมเมือง’

นายยุทธพล สมานสุข ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ จากบริษัท ฉมา จำกัด ผู้ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม กล่าวถึงการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบศูนย์ฯ สิริกิติ์ว่า “ภูมิสถาปัตยกรรม หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยการออกแบบ วางแผน และใช้ประโยชน์จากพื้นที่โดยรอบตัวอาคาร ดังนั้น ศูนย์ฯ สิริกิติ์โฉมใหม่ จึงได้มีการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมให้เข้ากับอัตลักษณ์ที่เปลี่ยนไปเช่นกัน ผ่านการวางแผนให้ศูนย์ฯ สิริกิติ์สอดรับกับสภาพสังคมเมืองในยุคปัจจุบันมากขึ้น ยังคงรักษาพื้นที่สีเขียวและการเชื่อมต่อกับพื้นที่โดยรอบ มีการวางระบบให้คนสามารถสัญจรได้ง่าย ไม่หลงทาง ปรับปรุงลานหน้าศูนย์ฯ สิริกิติ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโลกุตระให้มีความกว้างขวางเพื่อเพิ่มจุดเด่น และเป็นพื้นที่สาธารณะที่ใช้งานได้หลากหลาย รวมถึงองค์ประกอบเล็กน้อยต่างๆ มีการจัดเรียงใหม่ให้สวยงามสบายตา เปิดมุมมองสู่สวนเบญจกิติทั้งยังนำพื้นที่จำกัดมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

นอกจาก “The Creator” ทั้ง 3 ท่านแล้ว ศูนย์ฯ สิริกิติ์ ยังได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน เพื่อทำให้ศูนย์ฯ สิริกิติ์สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งด้านเทคโนโลยี ความยั่งยืนและความปลอดภัย เพื่อให้ศูนย์ฯ สิริกิติ์เป็นสถานที่จัดงานที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีทันสมัย บริการเหนือระดับ ภายใต้มาตรฐานสากล

thank you

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ให้คุณทราบ

contact.error