“ศูนย์ฯ สิริกิติ์” มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านอิเวนต์อย่างยั่งยืนด้วยมาตรฐาน ISO20121:2012

26 Jun 2023

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รับ ISO20121:2012 (Event Sustainability Management System) การันตีคุณภาพ และมาตรฐานการบริหารการจัดการงานอย่างยั่งยืน จาก SGS (Societe Generale de Surveillance) องค์กรชั้นนำระดับโลก ผู้ให้บริการด้านการตรวจรับรองมาตรฐานสากล เสริมแกร่งการเป็นผู้นำธุรกิจอิเวนต์อย่างยั่งยืน

มาตรฐาน ISO20121:2012 (มาตรฐานการบริหารจัดการงานอย่างยั่งยืน) มีประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี 2012 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดงานอิเวนต์ บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมา มีการนำแนวคิดการบริหารจัดการงานอย่างยั่งยืน หรือ Event Sustainability Management มาใช้สำหรับการจัดงานระดับโลก เช่น มหกรรมกีฬาโอลิมปิก และพาราลิมปิกในปี 2012 ที่ประเทศอังกฤษ การแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2014 ที่ประเทศบราซิล และเอเชียนเกมส์ 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ที่ต่างให้ความสำคัญในการจัดงานบนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

สำหรับศูนย์ฯ สิริกิติ์ การได้การรับรองมาตรฐาน ISO20121:2012 ถือเป็นอีกก้าวความสำเร็จที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจอิเวนต์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ตั้งแต่การกำหนดขอบเขตของนโยบาย รวมถึงการวางแผนดำเนินงานใน 3 ด้านหลัก คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามแผนงาน เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน และใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ติดตั้งเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อให้บุคลากรและผู้มาใช้บริการได้รับความปลอดภัยสูงสุด ด้านเศรษฐกิจ บริหารธุรกิจโดยคำนึงถึงธรรมมาภิบาลความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

นอกจากมาตรฐาน ISO20121:2012 ศูนย์ฯ สิริกิติ์ยังได้รับการรับรองมาตรฐานในด้านอื่นๆ อาทิ ISO22000 (มาตรฐานระบบบริหารการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร) ISO9001 (มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ) Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยว ซึ่งการผ่านการรับรองต่างๆ ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้จัดงานทั้งใน และต่างประเทศ ยกระดับมาตรฐานการจัดงานอิเวนต์สู่ระดับสากล และตอกย้ำความมุ่งมั่นของศูนย์ฯ สิริกิติ์ ในการเป็นสถานที่จัดงานที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน และสามารถรองรับการจัดงานในระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดี 

thank you

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ให้คุณทราบ

contact.error